Xổ số Mỹ

Lottery.com có ​​mọi thứ bạn cần để cập nhật các trò chơi xổ số nhà nước yêu thích của bạn!

Hãy nghĩ về xổ số.com Ứng dụng xổ số và trang web là cửa hàng duy nhất của bạn cho tất cả mọi thứ xổ số: theo dõi kết quả xổ số nhà nước, tổng số jackpot, ngày rút thăm, đếm ngược trò chơi, số trúng thưởng, và nhiều hơn nữa!

Ở một số tiểu bang, bạn thậm chí có thể chơi Powerball và Mega Millions ngay từ điện thoại của mình.

Để xem kết quả xổ số quốc tế của xổ số.com, vui lòng truy cập https://lottery.com/results/international/.

Kiểm tra kết quả xổ số nhà nước mới nhất cho trạng thái của bạn dưới đây:

Arizona (AZ)

Arkansas (AR)

California (CA)

Colorado (CO)

Connecticut (CT)

Del biết (DE)

Quận Columbia (DC)

Florida (FL)

Georgia (GA)

Idaho (ID)

Illinois (IL)

Indiana (IN)

Iowa (IA)

Kansas (KS)

Kentucky (KY)

Louisiana (LA)

Maine (ME)

Maryland (MD)

Massachusetts (MA)

Michigan (MI)

Minnesota (MN)

Mississippi (MS)

Missouri (MO)

Montana (MT)

Nebraska (NE)

New Hampshire (NH)

New Jersey (NJ)

Mexico mới (NM)

New York (NY)

Bắc Carolina (NC)

Bắc Dakota (ND)

Ohio (OH)

Oklahoma (OK)

Oregon (HOẶC)

Pennsylvania (PA)

Puerto Rico (PR)

Đảo Rhode (RI)

Nam Carolina (SC)

Nam Dakota (SD)

Tennessee (TN)

Texas (TX)

Vermont (VT)

Quần đảo Virgin (VI)

Virginia (VA)

Washington (WA)

Tây Virginia (WV)

Wisconsin (WI)

Kazakhstan (WY)