Các Điều Khoản của Dịch Vụ

Cập nhật lần cuối: May 4, 2020

Chào mừng bạn đến với xổ số.com (Công ty, trực tuyến, chúng tôi hoặc chúng tôi). Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng sau đây, cùng với bất kỳ tài liệu nào mà họ kết hợp rõ ràng bằng cách tham chiếu (gọi chung là các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này), chi phối bạn và bất kỳ thực thể nào bạn đại diện (gọi chung là, bạn hay hoặc cách của bạn), với tôn trọng truy cập và sử dụng www.lottery.com bao gồm mọi Nội dung (như được định nghĩa trong điều khoản thỏa thuận dịch vụ này), công nghệ, quy trình, vật liệu, chức năng và dịch vụ được Công ty thiết kế, cung cấp hoặc tiếp thị trên hoặc thông qua Xổ số.com và tại các tên miền khác được sử dụng để xác định các trang web mà Công ty có thể cung cấp Dịch vụ (gọi chung là Dịch vụ của ED), cho dù là khách hay người dùng đã đăng ký.

THÔNG BÁO PHÁP LÝ QUAN TRỌNG: VUI LÒNG ĐỌC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY SỬ DỤNG CẨN THẬN NHƯ THẾ NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN PHÁP LÝ VÀ NGH OBA VỤ CỦA BẠN. LOTTERY.COM KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN BẤT CỨ XỔ SỐ NÀO HOẶC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY SỬ DỤNG, VUI LÒNG KHÔNG TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

 1. Chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Bằng cách truy cập Dịch vụ, tạo tài khoản qua Dịch vụ (Tài khoản trực tuyến), tải xuống Ứng dụng Lottery.com hoặc nhấp để chấp nhận hoặc đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này khi bạn có sẵn tùy chọn này (i) xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân thủ và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này và (ii) tuyên bố và bảo đảm rằng bạn đủ điều kiện truy cập Dịch vụ và được ủy quyền và có thể chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Bằng cách từ chối chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, bạn sẽ không thể tạo Tài khoản hoặc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

 1. Quy tắc chung, chính sách & thủ tục

2.1. Đủ điều kiện

Để đủ điều kiện tạo Tài khoản và trở thành người dùng đã đăng ký Dịch vụ, tại thời điểm đăng ký (i) phải có ít nhất mười tám (18) tuổi hoặc độ tuổi chiếm đa số trong Thẩm quyền cư trú của bạn, bất cứ khi nào lớn hơn, (ii) không phải là người bị cấm tham gia Dịch vụ theo luật của bất kỳ Quyền tài phán hoặc Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và (iv) tại mọi thời điểm tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

Nếu bạn cư trú tại Khu vực tài phán yêu cầu bạn phải trên mười tám tuổi (18) để tham gia vào các hoạt động Xổ số (như được định nghĩa trong Mục 4.1), bạn phải tuân thủ luật pháp của Thẩm quyền đó để sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn không đáp ứng tất cả các yêu cầu này, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Công ty có quyền xác minh tuổi, danh tính và đủ điều kiện của bạn bất cứ lúc nào. Bất kỳ sự không hợp tác nào với Công ty về mặt này có thể dẫn đến việc đình chỉ và / hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn.

Nhân viên, cán bộ, giám đốc, thành viên, nhà quản lý, nhà đầu tư, đại lý và đại diện của Công ty và bất kỳ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh cũng như nhà cung cấp công nghệ trực tiếp, nhà cung cấp nội dung, nhà cung cấp linh kiện (cả phần cứng và phần mềm) liên quan đến Dịch vụ và từng gia đình trực tiếp của họ (được xác định là cha mẹ, vợ / chồng, bạn đời và con cái) và bất kỳ người nào sống trong cùng một gia đình đều không đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ. Tuy nhiên, những người đó có thể truy cập Dịch vụ và đôi khi sẽ làm như vậy với mục đích thử nghiệm Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, đánh giá trải nghiệm người dùng và sử dụng hợp lý và hợp lý khác theo quyết định riêng của Công ty.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để tham gia vào thỏa thuận này, tuân thủ tất cả các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này và bạn không bị cấm truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ . Công ty không tuyên bố hay bảo đảm, ngầm định hoặc rõ ràng, đối với quyền hợp pháp của bạn để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và không có ai liên kết, hoặc yêu cầu liên kết, với Công ty sẽ có thẩm quyền đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào như vậy. Chúng tôi không có ý định sử dụng Dịch vụ cho những người có mặt tại các khu vực tài phán trong đó việc tham gia có thể bị cấm hoặc hạn chế. Bạn đồng ý rằng tính khả dụng của Dịch vụ không cấu thành đề nghị, chào mời hoặc lời mời của Công ty cho việc sử dụng Dịch vụ trong bất kỳ Quyền tài phán nào trong đó các hoạt động đó bị cấm hoặc hạn chế. Công ty có quyền từ chối quyền truy cập Dịch vụ cho bất kỳ ai theo quyết định riêng của mình.

KHAI THÁC. Tuân thủ

Bạn sẽ tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và tất cả các luật, quy định và quy tắc hiện hành khi bạn sử dụng Dịch vụ. Người dùng phải đủ 18 tuổi trở lên để tham gia Dịch vụ. Các quy tắc và chính sách này chỉ có giá trị khi hợp pháp. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ trong phạm vi quyền hạn địa phương là hợp pháp. Công ty có quyền hủy Tài khoản người dùng nếu hành vi được coi là không thể chấp nhận bởi Lottery.com. Công ty có quyền đình chỉ Tài khoản người dùng nếu thông tin hồ sơ của người dùng không chính xác và / hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện sử dụng hiện tại nào và / hoặc vi phạm bất kỳ quy định pháp lý và / hoặc theo luật định nào. Trong trường hợp có bất kỳ khoản tiền thắng nào được tạo từ một tài khoản không tuân thủ nghiêm ngặt các Điều khoản và Điều kiện sử dụng hiện tại, các quyền đối với số tiền thắng được nói có thể bị xâm phạm.

Tại mọi thời điểm, bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin hồ sơ người dùng của bạn được cập nhật và chính xác.

KHAI THÁC. Thông báo về sửa đổi hoặc thay đổi

Công ty có thể sửa đổi Dịch vụ bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo cho bạn. Công ty và nội dung của nó bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin, đồ họa, sản phẩm, tính năng, chức năng, dịch vụ và liên kết (gọi chung là nội dung của nội dung) có thể được thay đổi, xóa hoặc cập nhật mà không cần thông báo trước. Lottery.com có ​​thể ngừng, đình chỉ hoặc sửa đổi Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và Công ty có thể chặn, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập Dịch vụ của bạn bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do nào theo quyết định riêng của mình, ngay cả khi quyền truy cập tiếp tục được cho phép khác.

KHAI THÁC. Vé

Vé sẽ được bảo đảm bởi Công ty và sẽ không được phân phối. Vé cho một bản vẽ xổ số phải được mua theo thời gian giới hạn mua vé đã đăng trước khi bản vẽ tương ứng. Công ty nỗ lực thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để có được vé theo yêu cầu của từng người dùng đã đăng ký. Tuy nhiên, nếu không thể mua được vé vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn thời gian cắt vé, thời tiết khắc nghiệt, mất điện hoặc sự cố khác ngoài sự kiểm soát trực tiếp của Công ty, Công ty sẽ mua vé cho bản vẽ có sẵn tiếp theo và thông báo cho người dùng đã đăng ký bị ảnh hưởng rằng vé của họ không được mua cho bản vẽ tương ứng.

Các vé sẽ được xử lý và đăng cho phép người dùng xem số vé của họ trực tuyến. Các số cho mỗi vé cũng sẽ được đăng trên Dịch vụ để người dùng nhóm xem. Công ty sẽ ghi lại các con số trúng thưởng cho các bản vẽ Xổ số tương ứng. Trong trường hợp thông tin không chính xác được gửi đến người dùng, người dùng sẽ không được hưởng bất kỳ khiếu nại nào dựa trên việc nhận thông tin này. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Công ty khi nhận được thông tin sai lệch và từ đây từ chối mọi khiếu nại đối với Công ty về việc nhận thông tin sai lệch đó.

Vé số chỉ có thể được bán bởi các đại lý / nhà bán lẻ xổ số được ủy quyền và không thể được bán trên các dòng trạng thái. Vé số được mua trực tiếp bởi xổ số.com hoặc một trong những đại diện của nó từ một đại lý / nhà bán lẻ xổ số được ủy quyền ở mỗi tiểu bang tương ứng mà chúng tôi cung cấp dịch vụ. Bang mà người chiến thắng giành được có thể được cung cấp danh tính của người chiến thắng. Lottery.com sẽ không nhận được một phần trong bất kỳ vé cá nhân hoặc vé nào thuộc sở hữu của người dùng hoặc bất kỳ tài khoản xổ số nào được tạo trên Dịch vụ. Tất cả các giao dịch mua đều vô hiệu khi bị cấm theo luật.

KHAI THÁC. Xuất chi & Khấu trừ theo luật định

Nếu được áp dụng theo luật, Công ty sẽ chịu khoản thanh toán của bất kỳ khoản tiền thắng cược nào đối với các khoản khấu trừ theo luật định và / hoặc các khoản khấu trừ.

KHAI THÁC. Giải đặc biệt

Giải độc đắc đề cập đến bất kỳ số tiền trúng xổ số nào chỉ có thể được đổi trực tiếp từ các quan chức Xổ số được chỉ định của một khu vực tài phán nhất định. Công ty sẽ thông báo cho người dùng rằng đã giành được giải độc đắc bằng cách liên hệ với người dùng theo địa chỉ email được cung cấp cho Tài khoản của họ tại thời điểm đăng ký hoặc được cập nhật theo các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này. Người dùng sẽ có ba mươi (30) ngày kể từ ngày email thông báo ban đầu được gửi để trả lời Công ty và để cung cấp bất kỳ thông tin bổ sung nào được yêu cầu và / hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Công ty sau đó sẽ nỗ lực để hỗ trợ bạn thu thập tiền thưởng từ các quan chức xổ số được chỉ định. Liên quan đến Group Play, giải độc đắc sẽ được phân chia giữa tất cả người dùng của nhóm dựa trên khoản thanh toán một lần và theo các quy tắc và quy định thanh toán của khu vực tài phán nơi mua vé số. Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng các khoản thuế cũng như các khoản khấu trừ và / hoặc các khoản khấu trừ theo luật định có thể được Xổ số Nhà nước giữ lại trước khi phân phối.

2.7 Tiền thắng

Tất cả các lần trúng xổ số khác không được coi là một giải Jackpot, được giải quyết theo các quy tắc và quy định của khu vực tài phán nơi mua vé số. Công ty sẽ cố gắng thông báo cho bạn về bất kỳ khoản tiền thắng nào bạn có thể được hưởng và, bạn sẽ được thông báo về các lựa chọn của mình để đổi số tiền trúng xổ số của bạn.

Nếu cá nhân bạn thắng hoặc tiền thưởng chơi theo nhóm bằng hoặc vượt quá bất kỳ ngưỡng yêu cầu giải thưởng nào do nhà nước quy định, Công ty có thể chuyển tiếp cho bạn một mẫu yêu cầu Xổ số chính thức, bạn sẽ được yêu cầu điền, ký và quay lại Công ty để tạo điều kiện thu thập số tiền trúng thưởng tương ứng trên hoặc nhóm của bạn thay mặt

Bộ sưu tập giải thưởng quốc tế 2.8

Nếu bạn không cư trú ở quốc gia nơi xổ số được vận hành, thì bạn thừa nhận rằng bạn có thể cần phải đi đến Lãnh thổ để đích thân nhận giải thưởng của mình, như được tạo điều kiện bởi xổ số.com. Lottery.com đồng ý trả các chi phí đi lại liên quan, bao gồm các chuyến bay và chỗ ở.

Nếu bạn đi du lịch để nhận giải thưởng của mình, thì bạn đồng ý rằng bạn phải chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm và sẽ: (i) có được tất cả hộ chiếu, thị thực và giấy phép cần thiết để vào nước này; (ii) bảo hiểm du lịch an toàn (phải bảo hiểm cho bạn về các yêu cầu bồi thường y tế, thương tích cá nhân và tài sản); (Iii) có được tất cả các chế phẩm, phê duyệt và / hoặc sự đồng ý y tế cần thiết; và (iv) tuân thủ mọi Quy tắc của Nhà điều hành Xổ số yêu cầu hoàn thành và nộp các biểu mẫu, giấy tờ hoặc tài liệu cụ thể trước khi nhận giải thưởng của bạn với sự hỗ trợ của Xổ số.com. Bạn thừa nhận rằng việc bạn không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào trong số này có thể khiến bạn không thể nhận được giải thưởng của mình. Bạn cam kết và đồng ý rằng việc đi lại hoàn toàn do bạn chịu rủi ro. Bạn từ bỏ bất kỳ khiếu nại, quyền hoặc biện pháp hợp pháp hoặc công bằng nào mà bạn có thể có đối với Lottery.com đối với:
(a) bất kỳ sự cố, thương tích, bệnh tật hoặc mất mát nào liên quan đến du lịch mà bạn có thể phải chịu hoặc gánh chịu; và
(b) bạn không đạt được hoặc tuân thủ các yêu cầu trên, bao gồm cả nếu bạn không thể thu thập giải thưởng của mình.

Ngoài ra, bạn có thể chọn cung cấp Giấy ủy quyền cho xổ số.com để nhận giải thưởng thay cho bạn.

Giới hạn mua hàng của 2.9

Để bảo vệ khách hàng của mình, Công ty có thể đặt giới hạn chi tiêu hàng ngày cho các giao dịch mua, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mua vé. Khi đã đạt được chi tiêu hàng ngày, không có thêm giao dịch nào có thể xảy ra trên tài khoản của người dùng cho đến khi 24 giờ sau giao dịch đủ điều kiện cuối cùng.

KHAI THÁC. Giới hạn thẩm quyền và xổ số

Công ty là một dịch vụ hướng dẫn khách và sẽ cố gắng thu thập tiền thắng của bạn thay mặt bạn bằng những nỗ lực tốt nhất hợp lý của công ty. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản tiền thắng nào không thể được thu thập từ một tổ chức Xổ số nếu công ty đã nỗ lực hết sức để làm điều đó.

Vé số chỉ có thể được bán bởi các đại lý / nhà bán lẻ xổ số được ủy quyền và không thể được bán trên các dòng trạng thái. Vé số được Công ty hoặc đại diện của Công ty mua trực tiếp từ một đại lý / nhà bán lẻ Xổ số được ủy quyền tại mỗi khu vực Thẩm quyền tương ứng nơi Dịch vụ của Công ty được cung cấp. Quyền tài phán nơi giành chiến thắng sẽ được trao danh tính của người chiến thắng. Bất kỳ vấn đề nào với Quyền tài phán cung cấp dịch vụ Xổ số sẽ được kiểm soát bởi các quy tắc của Quyền tài phán đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng một số khu vực pháp lý nhất định hạn chế sự chậm trễ trong đó bạn phải thu thập và / hoặc thông báo cho họ về số tiền thắng cược của bạn. Bạn có trách nhiệm xác minh từng giao dịch mua của mình để xác định xem bạn có giành được giải thưởng nào không. Bạn cũng thừa nhận và tuyên bố rằng bạn biết rằng Công ty sẽ nỗ lực hết sức để thông báo cho bạn và, trong trường hợp, vì bất kỳ lý do gì, giải thưởng không được yêu cầu trong giới hạn thời gian theo luật định, bạn sẽ không có khiếu nại pháp lý chống lại Công ty và / hoặc bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của Công ty, Công ty sẽ phát hành bất kỳ và tất cả các biện pháp pháp lý và / hoặc biện pháp khắc phục do bạn không xác minh giao dịch mua của mình và / hoặc không yêu cầu bất kỳ khoản tiền thắng nào trong khung thời gian theo luật định.

 1. Xổ số.com Đăng ký tài khoản & Tài khoản người dùng

KHAI THÁC. thông tin đăng kí

Để đăng ký Tài khoản, hãy truy cập play.lottery.com hoặc tải xuống ứng dụng Lottery.com để hoàn tất quy trình đăng ký trực tuyến. Bạn sẽ được yêu cầu (i) gửi tên và họ và các chi tiết khác theo yêu cầu bao gồm, nhưng không giới hạn, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ cư trú và thông tin thanh toán của bạn.

Bạn đồng ý (i) cung cấp thông tin trung thực, chính xác, hiện tại và đầy đủ về bản thân (Dữ liệu Đăng ký Đăng ký trực tuyến) như được nhắc bởi mẫu đăng ký trực tuyến của Dịch vụ và (ii) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu Đăng ký để giữ đúng, chính xác, hiện tại và đầy đủ Ngoài ra, bạn đồng ý rằng Công ty có thể liên hệ với bạn qua thư, email hoặc điện thoại để xác minh thông tin Tài khoản của bạn, cập nhật thông tin nhóm hoặc cung cấp phản hồi cho các yêu cầu của bạn. Bạn có thể sửa đổi dữ liệu đăng ký của mình bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của bạn và thực hiện các thay đổi đó. Để được hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng tại support@lottery.com. Mọi thông tin do Công ty thu thập sẽ phải tuân theo Chính sách bảo mật của Công ty, có tại Xổ số kiến ​​thiết và những thông báo chỉ trong một thời gian, nếu có, được cung cấp tại điểm thu thập hoặc sử dụng thông tin. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với bạn trong vòng ba mươi (30) hoặc nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ hoặc Công ty có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là không đúng sự thật, không chính xác, không hiện tại hoặc không đầy đủ, Công ty có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn ngay lập tức, giữ lại số dư Tài khoản của bạn và từ chối mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

XUẤT KHẨU. Nghĩa vụ bí mật

Bạn đồng ý giữ Thông tin nhận dạng của bạn an toàn và bảo mật. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng hoặc hoạt động trên Tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng Tài khoản bởi bất kỳ ai sử dụng Số nhận dạng của bạn, có hoặc không có ủy quyền hoặc ai có quyền truy cập vào bất kỳ thiết bị nào mà Tài khoản của bạn có thể truy cập được. Trong trường hợp bạn lo ngại rằng Tài khoản của bạn không còn an toàn và bảo mật, bạn nên thông báo ngay cho Công ty bằng cách gửi email đến support@lottery.com. Trong đó, Số nhận dạng mới có thể được chọn và phân bổ và mọi giao dịch trong tương lai theo Số nhận dạng trước đó có thể bị vô hiệu, theo quyết định riêng của Công ty. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, mọi giao dịch được thực hiện và chấp nhận trong Dịch vụ nơi Số nhận dạng của bạn đã được sử dụng (và nơi bạn chưa thông báo trước cho Công ty như được cung cấp ở đây) sẽ được coi là hợp lệ.

XUẤT KHẨU. Một tài khoản

Chỉ một tài khoản (1) được phép cho mỗi người. Trong trường hợp Công ty xác định rằng bạn đã đăng ký nhiều Tài khoản (1), bạn thừa nhận và đồng ý rằng, ngoài bất kỳ quyền nào khác mà Công ty có thể có, Công ty có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn ngay lập tức, giữ lại Số dư tài khoản, thu hồi quyền của bạn đối với bất kỳ vé xổ số hoặc giải thưởng tương ứng và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai (hoặc bất kỳ phần nào trong đó).

KHAI THÁC. Không chuyển

Tài khoản của bạn không được chuyển nhượng. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ không cho phép hoặc cho phép bất kỳ người nào hoặc bên thứ ba nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ người nào dưới độ tuổi hợp pháp sử dụng Dịch vụ, sử dụng hoặc sử dụng lại Tài khoản của bạn theo cách có thể vi phạm các tiêu chuẩn hoặc luật pháp trong bất kỳ khu vực tài phán nào nơi bạn sống và / hoặc là cư dân, hoặc nơi người khác được đặt và / hoặc là cư dân. Bạn chấp nhận toàn bộ trách nhiệm đối với mọi hoạt động sử dụng trái phép Dịch vụ và cho bất kỳ việc sử dụng công cụ thanh toán nào của bạn bởi bất kỳ người nào khác hoặc bên thứ ba liên quan đến Tài khoản của bạn. Bất kỳ người nào bị phát hiện vi phạm phần này có thể được báo cáo cho các cơ quan hữu quan và sẽ bị mất tất cả các khoản tiền trong Tài khoản của họ. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu do người khác sử dụng Tài khoản của bạn.

Hủy đăng ký

Để hủy đăng ký Dịch vụ và hủy Tài khoản của bạn, bạn sẽ cần gửi email yêu cầu của bạn tới support@lottery.com. Nếu bạn hủy đăng ký, Tài khoản của bạn sẽ được rút tiền mặt và chấm dứt.

Nghĩa vụ thiết bị 3.6

Bạn phải cung cấp tất cả các thiết bị và phần mềm cần thiết để kết nối với Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở máy tính hoặc Thiết bị di động (như được định nghĩa trong Mục 7.1) phù hợp để kết nối và sử dụng Dịch vụ. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi khoản phí, bao gồm, nhưng không giới hạn ở phí kết nối Internet hoặc phí sử dụng dữ liệu, bao gồm, nhưng không giới hạn, phí sử dụng văn bản SMS / MMS, mà bạn phải chịu khi truy cập Dịch vụ.

Dịch vụ xổ số 4.0.com

XUẤT KHẨU. Thỏa thuận bán vé số

Là người dùng đã đăng ký Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý với từng điều sau:

Bạn đang tham gia với tư cách là người giữ vé duy nhất một cách độc lập theo ý của bạn. Bạn đồng ý chỉ định Công ty là người đưa tin và đại diện được chỉ định của bạn và ủy quyền cho Công ty thay mặt bạn mua và lưu trữ vé số của bạn, thu thập tiền thưởng và đặt tỷ lệ thắng của bạn vào Tài khoản người dùng của bạn trên Dịch vụ.

Bạn nhận ra rằng việc thanh toán các giải thưởng Xổ số là theo luật pháp tiểu bang và các quy định Xổ số. Nếu vé số là đối tượng của thỏa thuận này dẫn đến một giải thưởng mà quy định Xổ số cho phép thanh toán trực tiếp, thì công ty sẽ yêu cầu thanh toán thay cho bạn. Trong trường hợp các quy định đó chỉ cho phép thanh toán giải thưởng cho một thể nhân, thì đại diện của Công ty có thể yêu cầu giải thưởng vì lợi ích của một cá nhân tham gia và / hoặc tất cả các đồng sở hữu trong nhóm và phân phối số tiền tỷ lệ phù hợp cho từng người tương ứng Tài khoản của người tham gia. Tại mọi thời điểm, mọi khiếu nại về thanh toán sẽ được thực hiện bằng cách thông báo cho các đại diện của xổ số nhà nước rằng Công ty đang thu tiền thay mặt bạn hoặc đại diện cho một nhóm.

KHAI THÁC. Cam kết của người dùng cá nhân

Khi một vé (hoặc vé) đã được cam kết, bạn không thể chấm dứt Tài khoản của mình cho đến khi bản vẽ mà bạn cam kết đã xảy ra. Ngoài ra, một khi vé (hoặc vé) đã được cam kết, bạn không thể trả lại, trao đổi, sửa đổi hoặc loại bỏ vé của bạn. Nếu một bản vẽ bị bỏ lỡ hoặc sắp xếp lại bởi nhà nước, Công ty sẽ tuân thủ thay đổi này bằng cách nhập bản vẽ tiếp theo có sẵn.

4.4. Kết quả và thông tin trò chơi

Phần Kết quả của Phần mềm ứng dụng hiển thị giải độc đắc ước tính và các con số chiến thắng mới nhất cho các bản vẽ Powerball, Mega Millions và các trò chơi địa phương. Công ty có được thông tin này từ các trang web của trò chơi tương ứng. Công ty từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến bất kỳ trách nhiệm nào và không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của bất kỳ thông tin nào như vậy. Bạn có trách nhiệm xác minh từng giao dịch mua hàng của mình và thông báo cho Công ty trong trường hợp có bất kỳ khoản tiền thắng nào.

Đối với các số trúng, trong khi một nỗ lực hợp lý được thực hiện để đảm bảo rằng danh sách các số trúng trên trang web Powerball và Mega Millions là chính xác, các số trúng chính thức cho các trò chơi xổ số được ghi lại trong các tệp rút thăm chính thức được chứng nhận bởi một người độc lập công ty kế toán. Việc giành được số cho các trò chơi xổ số không phải là chính thức cho đến khi được xác nhận bởi công ty kiểm toán của Carroll và Company, CPAs. Xem trang web Powerball, powerball.com, Trang web Mega Millions, https://www.megamillions.comhoặc trang web xổ số nhà nước của bạn để biết thêm thông tin.

Tự động phát

Người dùng có thể chọn sử dụng Ứng dụng này để tham gia đăng ký của Auto AutoPlay, theo các điều khoản và yêu cầu sau đây;

Đăng ký AutoPlay chỉ có thể có sẵn cho một số xổ số nhất định. Kiểm tra Ứng dụng để xem xổ số nào khả dụng cho đăng ký AutoPlay;

Mỗi người dùng chỉ có thể đăng ký một thuê bao AutoPlay cho mỗi xổ số có sẵn. Đối với mỗi thuê bao AutoPlay, người dùng phải chọn một số vé sẽ được phát cho mỗi bản vẽ. Đối với một số xổ số, bạn cũng có thể chọn tự động tải lại số dư tài khoản của mình về số tiền được xác định trước khi số dư tài khoản của bạn đạt đến 0 đô la ($ 0). Nếu giá trị tải lại được đặt, tài khoản của bạn sẽ tự động được lập hóa đơn cho số lượng vé được chỉ định trong phần 'Tự động phát' của ứng dụng;

Quy trình giành vé đã được đặt mua như một phần của thuê bao AutoPlay sẽ không khác gì so với vé thông thường.

XUẤT KHẨU. Thỏa thuận thanh toán và phát định kỳ tự động (Chỉ dành cho người dùng AutoPlay)

XUẤT KHẨU. Ủy quyền

Trong các khu vực pháp lý có sẵn, bằng cách chọn tham gia tính năng Tự động phát trên Dịch vụ, tôi ủy quyền cho Công ty tự động phát vé thay cho tôi cho mỗi lần rút xổ số đủ điều kiện. Tôi hiểu rằng số lượng vé sẽ được phát tự động sẽ dựa trên số lượng vé được chọn trên phần AutoPlay của Ứng dụng Lottery.com.

Bằng cách chọn tham gia tính năng Tự động phát trên Dịch vụ, tôi ủy quyền cho Công ty tính phí thẻ tín dụng được chỉ định trong hồ sơ cho tài khoản người dùng của tôi để 'tải lại' vé dựa trên số lượng vé 'tải lại' được chọn trên ứng dụng. Tôi hiểu khoản phí này sẽ tự động xảy ra mỗi khi số dư tài khoản của tôi ở mức $ 0. Tôi cũng hiểu rằng tôi có thể ngăn chặn khoản phí định kỳ này diễn ra bất cứ lúc nào bằng cách đặt cài đặt tải lại trong Ứng dụng Lottery.com thành Thẻ 0.

XUẤT KHẨU. Thất bại trong thanh toán

Nếu khoản thanh toán của bạn bị từ chối, bạn sẽ được thông báo trong đơn và liên lạc qua điện thoại hoặc email. Chúng tôi có thể hạn chế khả năng sử dụng một phương thức thanh toán nhất định nếu phương thức thanh toán đó thất bại nhiều lần. HÃY NHỚ: Nếu Thanh toán tự động của bạn không thành công, bạn sẽ cần bổ sung tài khoản của mình bằng một phương thức thanh toán khác. Trong trường hợp bất kỳ khoản thanh toán nào không được thực hiện, sẽ không có vé nào được mua thay mặt bạn mà không thanh toán trước. Bạn cũng có thể được đánh giá một khoản phí thất bại thanh toán cho việc mua hàng bị từ chối.

XUẤT KHẨU. Thay đổi thanh toán

Ví dụ: nếu bạn muốn thay đổi Thanh toán của mình, bao gồm thay đổi từ một thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ ban đầu được chọn sang một thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng khác, bạn phải thay đổi số tài khoản trong phần cài đặt của Dịch vụ.

XUẤT KHẨU. Xác minh bảo mật

Tôi ủy quyền cho Công ty và cơ quan bảo trợ của họ thực hiện tìm kiếm xác minh địa chỉ. Quy trình xác minh này là một biện pháp bảo mật để bảo vệ tôi, khách hàng, khỏi hành vi gian lận bất hợp pháp đối với thẻ tín dụng của tôi. Tôi đảm bảo và đảm bảo rằng tôi là chủ thẻ hợp pháp cho thẻ tín dụng này và tôi được ủy quyền hợp pháp để tham gia vào thỏa thuận thanh toán này với Lottery.com. Tôi đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Xổ số.com. vô hại, chống lại bất kỳ trách nhiệm pháp lý theo ủy quyền này. Thỏa thuận này không được chuyển nhượng và phải được sự đồng ý của người được ủy quyền trên tài khoản người dùng Lottery.com.

XUẤT KHẨU. Tính năng tương tác

Kết hợp với Dịch vụ, Công ty có thể cung cấp các tính năng xã hội tương tác (Các tính năng tương tác trực tuyến, trong đó bạn hoặc các bên thứ ba, bao gồm cả những người dùng khác của Dịch vụ, có thể giao tiếp và đăng Nội dung người dùng (được xác định bên dưới) trong Dịch vụ. Công ty không xác nhận, phê duyệt hoặc sàng lọc trước bất kỳ Nội dung người dùng nào mà bạn và những người dùng khác có thể đóng góp cho Dịch vụ và không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc không chính xác của Nội dung người dùng. Bạn chịu toàn bộ rủi ro về tính đầy đủ, chính xác hoặc hữu ích của Nội dung người dùng được tìm thấy trên Dịch vụ.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng các Tính năng tương tác của Dịch vụ và tự chịu rủi ro khi sử dụng chúng.

Bằng cách sử dụng bất kỳ Tính năng tương tác nào, bạn đồng ý không đăng, truyền, phân phối, tạo hoặc xuất bản bất kỳ nội dung nào sau đây trên hoặc thông qua Dịch vụ:

Bất kỳ tin nhắn, nhận xét, dữ liệu, thông tin, văn bản hoặc tác phẩm, nội dung hoặc tài liệu nào khác ((Nội dung người dùng) đe dọa, tra tấn, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai cá nhân, lạm dụng, viêm, thù hận, lừa đảo hoặc phản đối (theo quyết định của Công ty theo quyết định riêng của mình);

Nội dung người dùng sẽ khuyến khích hoặc cung cấp hướng dẫn cho hành vi phạm tội hình sự, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào hoặc điều đó sẽ tạo ra trách nhiệm pháp lý hoặc vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào;

Nội dung người dùng mà bạn không có quyền đăng hoặc truyền tải theo bất kỳ luật nào hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và thông tin bí mật được học hoặc tiết lộ như một phần của mối quan hệ việc làm hoặc theo thỏa thuận không tiết lộ);

Nội dung người dùng có thể vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai hoặc quyền sở hữu trí tuệ, nội dung hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào. Bằng cách đăng Nội dung người dùng, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn có quyền hợp pháp để truyền, phân phối, sao chép và hiển thị Nội dung người dùng đó;

Nội dung người dùng làm sai lệch hoặc xóa các phân bổ, thông báo pháp lý hoặc chỉ định độc quyền của người khác;

Nội dung người dùng mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, giám đốc, cán bộ, nhân viên, cổ đông, đại lý hoặc đại diện của Công ty hoặc người nổi tiếng) hoặc tuyên bố sai hoặc nói cách khác xuyên tạc mối liên kết của bạn với Công ty hoặc bất kỳ người nào khác hoặc thực thể;

Quảng cáo, chiến dịch hoặc tài liệu quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, thư rác, thư rác, chuỗi thư, sơ đồ kim tự tháp hoặc các hình thức chào mời thương mại khác và bất kỳ tài liệu nào quảng bá phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại và các mục có thể tải xuống;

Thông tin cá nhân của bất kỳ bên nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, số điện thoại, địa chỉ bưu chính, địa chỉ email, thông tin an sinh xã hội, thông tin thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ và thông tin tài khoản của tổ chức tài chính khác;

Nội dung người dùng rình rập trên mạng hay quấy rối người dùng khác của Dịch vụ hoặc nhân viên của Công ty. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc quấy rối, đe dọa, gây bối rối hoặc làm bất cứ điều gì không mong muốn, chẳng hạn như liên tục gửi tin nhắn không mong muốn hoặc thực hiện các cuộc tấn công hoặc tuyên bố cá nhân về chủng tộc, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, di sản, v.v.;

Nội dung người dùng làm gián đoạn Dịch vụ hoặc máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ hoặc thu thập hoặc lưu trữ hoặc cố gắng thu thập hoặc lưu trữ mật khẩu, thông tin tài khoản người dùng hoặc dữ liệu cá nhân khác về người dùng Dịch vụ;

Virus phần mềm, dữ liệu bị hỏng hoặc phần mềm độc hại, gây rối hoặc phá hoại, mã máy tính, tệp hoặc chương trình; và

Nội dung người dùng, theo quyết định của Công ty theo quyết định riêng của mình, có thể bị phản đối hoặc hạn chế hoặc ngăn cản bất kỳ người nào sử dụng hoặc thưởng thức các Tính năng tương tác của Dịch vụ, ảnh hưởng xấu đến sự sẵn có của tài nguyên cho người khác (ví dụ: sử dụng tất cả vốn thư hoặc đăng liên tục văn bản lặp đi lặp lại), hoặc có thể khiến Công ty hoặc người dùng của Công ty chịu bất kỳ tổn hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng của mình và có thể chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng mà bạn đăng. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Công ty không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Nội dung người dùng nào được đăng, lưu trữ hoặc tải lên Dịch vụ bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào hoặc cho bất kỳ sự thất bại hoặc trì hoãn nào trong việc xóa Nội dung người dùng đó, Công ty cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai lầm, phỉ báng, vu khống, bôi nhọ, thiếu sót, sai sự thật, tục tĩu, khiêu dâm hoặc thô tục mà bạn có thể gặp phải.

Mặc dù Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Nội dung người dùng nào được đăng qua bất kỳ Tính năng tương tác nào, nhưng bạn đồng ý cấp cho Công ty quyền sử dụng không giới hạn, vô điều kiện, không giới hạn, trên toàn thế giới, không thể hủy ngang, không độc quyền, không thể hủy ngang, không thể hủy ngang , triển lãm, phát sóng, sao chép, tái tạo, xuất bản, phân phối, mã hóa, nén, mã hóa, kết hợp dữ liệu vào, chỉnh sửa, phát lại, truyền, ghi, hiển thị công khai, thực hiện công khai và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào, tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong Nội dung người dùng mà bạn đã đóng góp, cho bất kỳ mục đích nào, trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông, hiện được biết đến hoặc sau đây được phát minh, trên toàn thế giới vĩnh viễn và không có bất kỳ khoản bồi thường nào cho bạn. Bạn đồng ý không xóa hoặc sửa đổi bất kỳ Nội dung người dùng nào được đăng bởi bất kỳ bên nào khác.

Công ty bảo lưu quyền và có toàn quyền quyết định, xóa, sàng lọc hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung người dùng nào được đăng hoặc lưu trữ trong Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ việc sử dụng Tính năng tương tác hoặc các phần khác của Dịch vụ vi phạm các điều khoản trên đều vi phạm các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này và có thể dẫn đến, trong số những điều khác, chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn hoặc quyền sử dụng các Tính năng tương tác và / hoặc dịch vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty có thể truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ Nội dung Người dùng nào, để tuân thủ luật pháp hoặc bất kỳ quy trình pháp lý nào, bảo vệ và bảo vệ các quyền của Công ty hoặc tài sản hoặc để bảo vệ sự an toàn của nhân viên, khách hàng hoặc công chúng.

Xin lưu ý rằng mọi Nội dung người dùng bạn đăng trong Dịch vụ đều trở thành thông tin công khai, có thể được người khác thu thập và sử dụng và có thể dẫn đến việc bạn nhận được tin nhắn không mong muốn từ bên thứ ba. Theo đó, Công ty không khuyến khích bạn đăng bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể được sử dụng để nhận dạng hoặc định vị bạn, như địa chỉ hoặc số điện thoại của bạn. NẾU BẠN CHỌN BÀI VIẾT BẤT CỨ THÔNG TIN NHẬN DẠNG CÁ NHÂN NÀO, BẠN ĐÃ LÀM RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN.

7.0 Giấy phép giới hạn cho Ứng dụng Xổ số.com

XUẤT KHẨU. Cấp giấy phép

Theo các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, Công ty cấp cho bạn giấy phép hạn chế, không độc quyền và không thể chuyển nhượng để (i) tải xuống, cài đặt và sử dụng ứng dụng di động của Công ty (ứng dụng Xổ số xổ số.com) cho cá nhân bạn, không -Sử dụng thương mại trên thiết bị di động do bạn sở hữu hoặc kiểm soát theo cách khác (theo thiết bị di động của Cam) theo đúng các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này và (ii) truy cập và sử dụng các dịch vụ có sẵn trong hoặc có thể truy cập thông qua Ứng dụng Lottery.com theo đúng các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

XUẤT KHẨU. Hạn chế cấp phép

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không:

Sao chép Ứng dụng Lottery.com, trừ khi được cho phép rõ ràng bởi giấy phép này;

Sửa đổi, dịch, điều chỉnh hoặc tạo ra các tác phẩm hoặc cải tiến phái sinh, cho dù có hoặc không được cấp bằng sáng chế, của Ứng dụng Lottery.com;

Kỹ sư đảo ngược, tháo rời, dịch ngược, giải mã hoặc tìm cách khác để lấy hoặc truy cập vào mã nguồn của Ứng dụng Xổ số.com hoặc bất kỳ phần nào trong đó;

Xóa, xóa, thay đổi hoặc làm mờ bất kỳ nhãn hiệu hoặc bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc thông báo quyền sở hữu nào khác từ Ứng dụng Lottery.com, bao gồm mọi bản sao của chúng;

Thuê, cho thuê, cho mượn, bán, cấp phép lại, chuyển nhượng, phân phối, xuất bản, chuyển nhượng hoặc cung cấp Ứng dụng Lottery.com hoặc bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của Ứng dụng Lottery.com cho bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ lý do gì, kể cả bằng cách cung cấp Ứng dụng Lottery.com có ​​sẵn trên một mạng nơi có khả năng truy cập bởi nhiều hơn một Thiết bị Di động bất cứ lúc nào;

Xóa, vô hiệu hóa, phá vỡ hoặc tạo hoặc thực hiện bất kỳ cách giải quyết nào đối với bất kỳ tính năng bảo vệ bản sao, quản lý quyền hoặc bảo mật nào trong hoặc bảo vệ Ứng dụng Lottery.com; hoặc là

Sử dụng Ứng dụng Lottery.com theo cách bị cấm theo luật hoặc quy định hiện hành, bao gồm, nhưng không giới hạn, liên quan đến bất kỳ hình thức đánh bạc bất hợp pháp nào.

Sử dụng Ứng dụng Lottery.com vi phạm các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này hoặc luật áp dụng.

Bất kỳ hành vi nào như vậy có thể dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức Tài khoản của bạn cũng như quyền và giấy phép hạn chế của bạn đối với Ứng dụng Lottery.com và có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

XUẤT KHẨU. Bảo lưu quyền

Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Ứng dụng Lottery.com được cung cấp theo giấy phép và không được bán cho bạn. Bạn không có bất kỳ quyền lợi sở hữu nào đối với Ứng dụng Lottery.com theo các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này hoặc bất kỳ quyền nào khác ngoài việc sử dụng Ứng dụng Lottery.com theo giấy phép được cấp và tuân theo tất cả các điều khoản, điều kiện và các hạn chế theo các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này. Công ty và người cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ của mình bảo lưu và sẽ giữ toàn bộ quyền, quyền và lợi ích của họ đối với Ứng dụng Lottery.com, bao gồm tất cả bản quyền, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong đó hoặc liên quan, trừ khi được cấp cho bạn trong các Điều khoản và Điều kiện sử dụng.

XUẤT KHẨU. Cập nhật

Thỉnh thoảng, Công ty có thể tùy ý phát triển và cung cấp các bản cập nhật Ứng dụng Lottery.com, có thể bao gồm nâng cấp, sửa lỗi, vá lỗi và sửa lỗi khác và / hoặc các tính năng mới (gọi chung là tài liệu liên quan, Cập nhật liên quan) . Các bản cập nhật cũng có thể sửa đổi hoặc xóa toàn bộ các tính năng và chức năng nhất định. Bạn đồng ý rằng Công ty không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Cập nhật nào hoặc tiếp tục cung cấp hoặc kích hoạt bất kỳ tính năng hoặc chức năng cụ thể nào. Dựa trên cài đặt Thiết bị di động của bạn, khi Thiết bị di động của bạn được kết nối với Internet, (i) Ứng dụng Lottery.com sẽ tự động tải xuống và cài đặt tất cả các Cập nhật có sẵn hoặc (ii) bạn có thể nhận được thông báo hoặc được nhắc tải xuống và cài đặt sẵn Cập nhật.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Ứng dụng Lottery.com hoặc các phần của ứng dụng có thể không hoạt động đúng nếu bạn không kịp tải xuống và cài đặt tất cả các Cập nhật. Bạn cũng đồng ý rằng tất cả các Cập nhật sẽ được coi là một phần của Ứng dụng Xổ số.com và phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

XUẤT KHẨU. Phí dịch vụ và thiết bị di động

Một số tính năng nhất định của Ứng dụng Lottery.com yêu cầu liên lạc với các máy chủ của Công ty, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bản tải xuống và Cập nhật ứng dụng của Lottery.com, có thể tiêu thụ và vượt quá giới hạn dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ hoặc giới hạn trợ cấp phút. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào phát sinh với nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu / dịch vụ di động của mình do Ứng dụng Lottery.com cung cấp, bao gồm mọi khoản phí và hình phạt vượt quá giới hạn mà nhà cung cấp dịch vụ của bạn áp dụng.

Bạn chịu trách nhiệm về chi phí cho Thiết bị di động của mình và để đảm bảo rằng Thiết bị di động của bạn đáp ứng các yêu cầu hệ thống của Ứng dụng Lottery.com, bao gồm nhận các bản cập nhật hoặc nâng cấp định kỳ từ nhà cung cấp dịch vụ Thiết bị di động của bạn để tiếp tục sử dụng Ứng dụng Lottery.com. CÔNG TY KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẢM BẢO R APPNG ỨNG DỤNG LOTTERY.COM S COMP ĐƯỢC TƯƠNG THÍCH HOẶC CHỨC NĂNG VỚI BẤT K DE THIẾT BỊ DI ĐỘNG NÀO ĐỐI VỚI CÔNG TY LIÊN KẾT ĐẢM BẢO HOẶC CHẤP NHẬN

XUẤT KHẨU. Thời hạn và chấm dứt

Thời hạn của giấy phép giới hạn của bạn đối với Ứng dụng Lottery.com bắt đầu khi bạn tải xuống Ứng dụng Lottery.com và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi (i) trước đó bạn xóa Ứng dụng Lottery.com Thiết bị di động của bạn hoặc (ii) việc Công ty chấm dứt giấy phép hạn chế của bạn đối với Ứng dụng Lottery.com và / hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn. Khi chấm dứt (i) tất cả các quyền được cấp cho bạn theo các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này cũng sẽ chấm dứt và (ii) bạn phải ngừng tất cả việc sử dụng và xóa tất cả các bản sao của Ứng dụng Lottery.com khỏi Thiết bị di động của bạn. Việc chấm dứt giấy phép hạn chế của bạn sẽ không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào của Công ty theo luật pháp hoặc bằng vốn chủ sở hữu.

8.0 Quyền sở hữu trí tuệ khác

XUẤT KHẨU. Thông tin bản quyền và giới hạn sử dụng phi thương mại

Dịch vụ và nội dung, tính năng và chức năng của nó, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả thông tin, sản phẩm, dịch vụ, văn bản, hiển thị, đồ họa, video, âm thanh và phần mềm cũng như thiết kế, lựa chọn và sắp xếp chúng (gọi chung là, Content Content. ), thuộc sở hữu của Công ty, người cấp phép của Công ty hoặc nhà cung cấp khác của tài liệu đó và được bảo vệ bởi Hoa Kỳ và bản quyền quốc tế, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và luật sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác.

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này cho phép bạn sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái bản, tải xuống, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ Nội dung nào trên Dịch vụ, ngoại trừ như sau:

Máy tính của bạn có thể tạm thời lưu trữ các bản sao của Nội dung đó trong RAM do bạn truy cập và xem các tài liệu đó.

Bạn có thể lưu trữ các tệp được trình duyệt Web tự động lưu vào bộ nhớ cache cho mục đích nâng cao hiển thị.

Nếu chúng tôi cung cấp các tính năng truyền thông xã hội với một số Nội dung nhất định, bạn sẽ thực hiện các hành động như được kích hoạt bởi các tính năng đó.

Bạn không được:

Sửa đổi bản sao của bất kỳ Nội dung nào từ Dịch vụ.

Xóa hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo quyền sở hữu khác từ các bản sao Nội dung từ Dịch vụ.

Bạn không được truy cập hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào, bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào có sẵn thông qua Dịch vụ.

Nếu bạn in, sao chép, sửa đổi, tải xuống hoặc sử dụng hoặc cung cấp cho bất kỳ người nào khác quyền truy cập vào bất kỳ phần nào của Dịch vụ vi phạm Điều khoản và Điều kiện sử dụng, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức và bạn phải, ngay lập tức tùy chọn, trả lại hoặc hủy bất kỳ bản sao nào của Nội dung bạn đã tạo. Không có quyền, tiêu đề hoặc lợi ích trong hoặc cho Công ty, Dịch vụ hoặc bất kỳ Nội dung nào trên Dịch vụ được chuyển cho bạn và tất cả các quyền không được cấp rõ ràng đều được Công ty bảo lưu. Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào không được các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này cho phép rõ ràng là vi phạm các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này và có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác.

XUẤT KHẨU. Thương hiệu

Tên Công ty, logo Công ty và tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu có liên quan là thương hiệu của Công ty hoặc các chi nhánh hoặc người cấp phép của Công ty. Bạn không được sử dụng các nhãn hiệu đó mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty. Tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ, thiết kế và khẩu hiệu khác là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của họ.

XUẤT KHẨU. Thông báo và thủ tục thực hiện khiếu nại theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ

Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (Thái Lan DMCA) cung cấp sự truy đòi cho các chủ sở hữu bản quyền, những người tin rằng các quyền của họ theo Đạo luật bản quyền Hoa Kỳ đã bị xâm phạm bởi các hành vi của bên thứ ba qua Internet. Nếu một cá nhân tin rằng tác phẩm có bản quyền của họ đã được sao chép mà không được phép và có sẵn trong Dịch vụ theo cách có thể cấu thành vi phạm bản quyền, thì cá nhân đó có thể cung cấp thông báo về khiếu nại của họ cho đại lý được chỉ định của Công ty được liệt kê bên dưới. Để thông báo có hiệu lực, nó phải bao gồm các thông tin sau:

Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm;

Mô tả về tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm;

Mô tả về nơi chứa tài liệu bị cáo buộc vi phạm trong Dịch vụ;

Thông tin đủ hợp lý để cho phép Công ty liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, một địa chỉ email mà bên khiếu nại có thể liên hệ;

Một tuyên bố rằng người đó có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép; và

Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Đại lý được chỉ định của Công ty chỉ nên được liên hệ nếu một cá nhân tin rằng công việc của họ đã được sử dụng hoặc sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền và việc vi phạm đó xảy ra trong Dịch vụ. Tất cả các câu hỏi khác cho các đại lý được chỉ định sẽ không được trả lời.

Thông tin chung về 9.0

XUẤT KHẨU. Thay đổi Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Nếu các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này được sửa đổi, chúng tôi sẽ cập nhật Ngày sửa đổi lần cuối cùng và những thay đổi đó sẽ có hiệu lực khi đăng. Nếu chúng tôi thực hiện những gì chúng tôi xác định là thay đổi quan trọng đối với các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo hoặc gửi thông báo đến các địa chỉ email trong hồ sơ. Bạn có nghĩa vụ cung cấp cho chúng tôi thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với địa chỉ email của bạn bằng cách gửi thông báo cho chúng tôi ngay lập tức tới support@lottery.com.com. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau những thay đổi quan trọng như vậy đòi hỏi bạn phải đồng ý với những thay đổi đó. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Dịch vụ và cung cấp thông báo bằng văn bản cho support@lottery.com.com. Chúng tôi sẽ tự động xóa Tài khoản của bạn và trả lại bất kỳ khoản tiền nào còn lại trong Tài khoản của bạn, trừ khi bạn hướng dẫn chúng tôi cách khác. Bạn sẽ kiểm tra trang này mỗi lần bạn truy cập Dịch vụ này để bạn biết về bất kỳ thay đổi nào, vì chúng đang ràng buộc bạn.

9.2. Từ chối bảo hành

VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN, NỘI DUNG VÀ BẤT K IT MỤC HÀNG NÀO ĐÃ QUA QUA DỊCH VỤ LÀ RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. DỊCH VỤ, NỘI DUNG VÀ BẤT K IT MẶT HÀNG NÀO ĐÃ QUA QUA DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN MỘT CÂU CHUYỆN NHƯ VẬY VÀ C ASNG SAU CẦN CÔNG TY BẤT K P CÁ NHÂN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY KIẾM BẤT K WAR ĐẢM BẢO NÀO HOẶC ĐẠI DIỆN VỚI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HOÀN TOÀN, BẢO MẬT, ĐÁNG TIN CẬY, CHẤT LƯỢNG, CHÍNH XÁC HOẶC SAILN SÀNG CỦA DỊCH VỤ KHÔNG GIỚI HẠN, KHÔNG CẦN GIỚI HẠN, CẦN CÔNG TY BẤT CỨ BẤT CỨ NGƯỜI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY HOẶC ĐẢM BẢO CỦA CÔNG TY, ĐẢM BẢO, DỊCH VỤ NÀY, NỘI DUNG HOẶC BẤT K IT DỊCH VỤ NÀO, BẤT K IT DỊCH VỤ NÀO, BẤT K IT DỊCH VỤ NÀO, ĐƯỢC LIÊN QUAN NỘI DUNG HOẶC BẤT K IT MẶT HÀNG NÀO ĐÃ QUA QUA DỊCH VỤ S OP HOẠT ĐỘNG TRONG CẤU HÌNH HOẶC VỚI PHẦN MỀM HOẶC PHẦN MỀM BẠN SỬ DỤNG, R DENG CÁC THIẾT BỊ NÀY HOẶC ĐƯỢC HOÀN TOÀN DỊCH VỤ HOẶC BẤT K IT MẶT HÀNG NÀO ĐÃ QUA QUA DỊCH VỤ SILL KHÁC ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN HOẶC MỞ RỘNG. THÔNG TIN TRONG DỊCH VỤ CÓ THỂ RA MẮT NGÀY VÀ CÔNG TY KHÔNG CÓ CAM KẾT ĐỂ CẬP NHẬT THÔNG TIN TUYỆT VỜI.

CÔNG TY TẠI ĐÂY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO CỦA BẤT K K LOẠI NÀO, KHI NÀO R OR RÀNG HAY NGỤ Ý, TUYÊN BỐ HOẶC KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT K WAR SỰ ĐẢM BẢO NÀO, KHÔNG ĐẢM BẢO SỰ BẮT ĐẦU KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT K WAR ĐẢM BẢO NÀO NÀO KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT ÁP DỤNG.

KHAI THÁC. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN, NỘI DUNG VÀ BẤT K IT MỤC HÀNG NÀO ĐÃ QUA QUA DỊCH VỤ LÀ RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN. KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO S CÔNG TY, CÁC CÔNG TY, NHÀ CẤP PHÉP, NHÀ CẤP PHÉP, NHÀ CẤP PHÉP, NHÀ CẤP PHÉP VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, CÔNG TY, GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN Nghiêng) TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẠN HOẶC BẤT K PAR BÊN THỨ BA NÀO ĐỐI VỚI BẤT K K LOẠI NÀO, THEO BẤT CỨ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO, PHÁT HIỆN HOẶC LIÊN KẾT VỚI TRUY CẬP CỦA BẠN, SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG CÓ SỰ LIÊN QUAN DỊCH VỤ HOẶC NHỮNG MẶT HÀNG KHÁC MANG TUYỆT ĐỐI QUA DỊCH VỤ, BAO GỒM QUA DỊCH VỤ, BAO GỒM BẤT K DIR TRỰC TIẾP NÀO, BẤT K, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN, ĐẶC BIỆT, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN, ĐẠI DIỆN MẤT GIẢI THƯỞNG, MẤT KINH DOANH HOẶC TIẾT KIỆM, MẤT SỬ DỤNG, MẤT TỐT, MẤT DỮ LIỆU, KHI GỬI B BYNG CÁCH MẠNG (BAO GỒM NEGLIGITH), BẮT ĐẦU HỢP ĐỒNG. CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐÁNH GIÁ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT K ER L ERI NÀO HAY NỘI DUNG TRONG NỘI DUNG DỊCH VỤ HOẶC CHO BẤT K D VIỆC NÀO ĐỐI VỚI VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT BỊ, THIẾT BỊ DI ĐỘNG, CHƯƠNG TRÌNH, PHIM DỊCH VỤ HOẶC MỌI TRANG WEB LIÊN KẾT VỚI NÓ.

THẾ NÀO, KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO NÊN CÔNG TY ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VIỆC KHÔNG CÓ TRẢ LỜI TRONG VIỆC THỰC HIỆN MỘT ĐIỀU KHOẢN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY SỬ DỤNG, BAO GỒM NHƯ VẬY KHI NÀO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC VÉ NHƯ VẬY LÀ MỘT SỰ KIỆN CHÍNH HÃNG HOẶC HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT K COMM CAM KẾT NÀO HOẶC TỔ CHỨC, HOẶC BẤT KOV CHÍNH PHỦ LIÊN QUAN, NHÀ NƯỚC HOẶC ĐỊA PHƯƠNG.

NGOẠI TRỪ ĐƯỢC CUNG CẤP NHỮNG ĐIỀU KHÁC TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY SỬ DỤNG, GIẢI PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN ĐỂ GIẢI QUYẾT VỚI HOẶC DAMAGE BỀN VỮNG TRONG DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ. GIẤY PHÉP CỦA BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÓ THỂ TỰ ĐỘNG KẾT THÚC MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TẠI CÔNG TÁC GIẢI PHÁP DUY NHẤT CỦA CÔNG TY.

NGOẠI TRỪ MỘT VẤN ĐỀ CỦA NGH OBA VỤ NỀN TẢNG CỦA BẠN THEO PHẦN 10 CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY SỬ DỤNG, KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO S BE TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA BÊN NGOÀI BÊN NGOÀI NGAY LẬP TỨC KHAI THÁC SỰ KIỆN RỒI ĐỂ TRỞ NÊN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC (II) MỘT ĐÔ LA ($ 6) ĐÔ LA. SỰ BẮT ĐẦU KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KIA TRÁCH NHIỆM NÀO MÀ KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO LUẬT ÁP DỤNG.

 1. Sự bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho các Bên được giải phóng khỏi và chống lại mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, phán quyết, giải thưởng, tổn thất, chi phí hoặc chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến vi phạm của bạn Điều khoản và Điều kiện sử dụng hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ việc sử dụng Nội dung và sản phẩm nào của Dịch vụ ngoài việc được ủy quyền rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào có được từ Dịch vụ. Nếu bạn có nghĩa vụ cung cấp tiền bồi thường dưới đây, Công ty có thể, theo toàn quyền quyết định và tuyệt đối của mình, kiểm soát việc xử lý mọi khiếu nại bằng chi phí và chi phí duy nhất của bạn. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, bạn sẽ không giải quyết, thỏa hiệp hoặc bằng bất kỳ cách nào khác xử lý bất kỳ khiếu nại nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty. Nếu bạn có nghĩa vụ cung cấp tiền bồi thường dưới đây, Công ty có thể giữ lại mọi khoản thanh toán mà theo yêu cầu phải thực hiện cho bạn để bù đắp nghĩa vụ bồi thường của bạn.

 1. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Tất cả các vấn đề liên quan đến Công ty, Dịch vụ, các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này và mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ đó hoặc liên quan (trong mỗi trường hợp, bao gồm tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng), sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật nội bộ của Tiểu bang California mà không có hiệu lực đối với bất kỳ lựa chọn hoặc xung đột nào về quy định hoặc luật lệ.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các tranh chấp và khiếu nại đó sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Thành phố và Hạt San Francisco, California hoặc địa điểm khác mà Công ty chọn, theo quyết định riêng của mình và theo Đạo luật Trọng tài Liên bang và Trọng tài Thương mại Nội quy của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Nếu bạn gửi khiếu nại hoặc yêu cầu phản tố đối với Công ty, bạn đồng ý thực hiện trên cơ sở cá nhân chứ không phải với bất kỳ người dùng nào khác như một hành động tập thể. Phán quyết của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên và có thể được giảm xuống thành phán quyết tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Các bên đồng ý với quyền tài phán và địa điểm trước bất kỳ tòa án liên bang hoặc tiểu bang nào ở Thành phố và Hạt San Francisco, thuộc Bang California. Bạn khước từ bất kỳ và tất cả sự phản đối đối với việc thực thi quyền tài phán đối với bạn bởi các tòa án đó và đến địa điểm tại các tòa án đó.

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào dẫn đến trọng tài, bên thắng kiện trong tranh chấp đó sẽ có quyền thu hồi từ bên kia tất cả các khoản phí, chi phí và chi phí hợp lý để thực thi bất kỳ quyền nào của bên thắng kiện, bao gồm nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý và các chi phí, tất cả trong số đó sẽ được coi là đã tích lũy khi bắt đầu hành động đó và sẽ được trả cho dù hành động đó có bị truy tố hay không. Bất kỳ phán quyết hoặc lệnh nào được đưa ra trong hành động đó sẽ có một điều khoản cụ thể quy định việc thu hồi phí luật sư và chi phí phát sinh trong việc thi hành phán quyết đó và một khoản tiền lãi định kiến ​​kể từ ngày vi phạm ở mức tối đa được pháp luật cho phép. Đối với mục đích của phần này (i) phí luật sư sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản phí phát sinh trong (a) chuyển động sau phán quyết, (b) tố tụng khinh miệt, (c) sai phạm, đánh thuế, và con nợ và kiểm tra của bên thứ ba, (d) phát hiện và (e) kiện tụng phá sản; và (ii) bên thắng kiện có nghĩa là bên được xác định trong quá trình tố tụng đã thắng thế hoặc người thắng thế bằng cách bãi nhiệm, mặc định hoặc theo cách khác.

 1. Giới hạn về thời gian nộp hồ sơ

BẤT KUSE NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG HOẶC YÊU CẦU NÀO BẠN CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY SỬ DỤNG HOẶC DỊCH VỤ PHẢI ĐƯỢC GIAO DỊCH TRONG MỘT (1) NĂM SAU KHI HOẠT ĐỘNG CỦA HÀNH ĐỘNG, KHÁC KHAI THÁC.

 1. Nghĩa vụ thuế

Bạn thừa nhận rằng bạn có trách nhiệm báo cáo thu nhập của mình và trả bất kỳ khoản thuế nào do chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương thích hợp ở Hoa Kỳ và tại quốc gia bạn cư trú. Bạn cũng thừa nhận rằng một tổ chức Xổ số hiện hành có thể giữ lại một phần tiền thắng cược của bạn và chuyển cho cơ quan thuế thích hợp thay mặt bạn.

 1. Chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử trong Đạo luật thương mại toàn cầu và quốc gia, 15 USC 7001-7031 yêu cầu bạn đồng ý tham gia thỏa thuận điện tử với Công ty trước khi thỏa thuận được thực thi và có hiệu lực. Nếu bạn tham gia vào thỏa thuận người dùng trực tuyến với Công ty, bạn sẽ không phải nộp đơn / thỏa thuận giấy. Toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty sẽ được chứng minh bằng một hồ sơ điện tử. Bạn phải đồng ý với việc sử dụng hồ sơ điện tử và đồng ý đọc và hiểu các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này. Sau khi tạo Tài khoản và trở thành người dùng đã đăng ký Dịch vụ, bạn có quyền rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng hồ sơ điện tử. Tuy nhiên, nếu bạn làm như vậy, Tài khoản của bạn với Công ty sẽ tự động bị chấm dứt và bạn sẽ mất tất cả các quyền đối với tất cả tiền thù lao cho bất kỳ khoản tiền thắng nào sau đó. Nếu bạn muốn rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc sử dụng độc quyền một thỏa thuận điện tử, bạn phải làm như vậy bằng cách hủy Tài khoản người dùng của bạn và gửi email đến support@lottery.com. Yêu cầu của bạn phải bao gồm tên, địa chỉ gửi thư và địa chỉ email.

 1. Sự phụ thuộc vào thông tin được đăng và tài liệu của bên thứ ba

Thông tin được trình bày trên hoặc thông qua Dịch vụ chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung. Công ty không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin này. Bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn vào thông tin đó đều có nguy cơ của riêng bạn. Công ty từ chối mọi trách nhiệm và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự phụ thuộc nào được đặt vào các tài liệu đó bởi bạn hoặc bất kỳ người dùng Dịch vụ nào khác, hoặc bởi bất kỳ ai có thể được thông báo về bất kỳ nội dung nào của Công ty.

Dịch vụ có thể hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp nội dung của bên thứ ba (bao gồm dữ liệu, thông tin, ứng dụng và các dịch vụ và / hoặc tài liệu sản phẩm khác) hoặc cung cấp liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm thông qua quảng cáo của bên thứ ba (thứ ba -Party Vật liệu trực tiếp). Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm đối với Tài liệu của bên thứ ba, bao gồm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, hợp lệ, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp, chính xác, chất lượng hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của chúng. Công ty không chịu trách nhiệm và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác đối với bất kỳ Tài liệu của bên thứ ba nào. Tài liệu và liên kết của bên thứ ba do đó được cung cấp chỉ để thuận tiện cho bạn và bạn truy cập và sử dụng chúng hoàn toàn tự chịu rủi ro và tuân theo các điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó.

 1. Thông báo người tiêu dùng California

Theo yêu cầu của Phần Mã 1789.3 của California, thông báo này là để thông báo cho Bạn rằng (i) Dịch vụ được cung cấp bởi Lottery.com, 5214F Diamond Hts Blvd #1052 San Francisco, CA 94131 và (ii) có thể phải trả một khoản phí dịch vụ được cung cấp; Công ty có quyền thay đổi số tiền của bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào và đưa ra các khoản phí hoặc lệ phí mới, có hiệu lực theo thông báo hợp lý cho bạn. Nếu bạn có khiếu nại liên quan đến Dịch vụ hoặc muốn biết thêm thông tin về việc sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với support@lottery.com.

 1. Miễn trừ và nghiêm trọng

Việc Công ty không từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này sẽ được coi là từ bỏ thêm hoặc tiếp tục từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác, và bất kỳ sự thất bại nào của Công ty khẳng định một quyền hoặc điều khoản theo các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này sẽ không cấu thành từ bỏ quyền hoặc quy định đó.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này được tòa án hoặc cơ quan tài phán có thẩm quyền khác coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do nào, điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn trong phạm vi tối thiểu như các điều khoản còn lại của Điều khoản và Điều kiện sử dụng sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

 1. Chuyển nhượng

Công ty có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, toàn bộ hoặc một phần, cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn và không có sự đồng ý của bạn. Sau khi chuyển nhượng như vậy, Công ty có thể được miễn trừ bất kỳ nghĩa vụ nào dưới đây. Bạn không được chuyển nhượng hoặc ủy quyền bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty và bất kỳ sự chuyển nhượng và ủy quyền trái phép nào của bạn là vô hiệu và không hiệu quả.

 1. Mối quan hệ giữa các bên

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng không có mối quan hệ liên doanh, hợp tác hoặc việc làm nào tồn tại giữa bạn và Công ty do các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý không giữ mình là đại diện, đại lý, nhà điều hành, nhà phân phối hoặc nhân viên của Công ty và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ đại diện, hành vi hoặc thiếu sót nào của bạn. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng, trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, sẽ không có người thụ hưởng bên thứ ba.

 1. Trường hợp bất khả kháng

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện do các tình huống không lường trước hoặc nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của mình, bao gồm, nhưng không giới hạn, thời tiết khắc nghiệt và các hành động khác của Thiên Chúa, thảm họa tự nhiên, chiến tranh, khủng bố, bạo loạn, cấm vận, hành vi chính quyền dân sự hoặc quân sự, hỏa hoạn, lũ lụt, tai nạn, sự cố cơ sở hạ tầng mạng, vi-rút máy tính hoặc thiếu phương tiện giao thông, dừng giao thông hoặc chậm lại, và ngừng hoặc chậm Internet hoặc các mạng khác (mỗi, một sự kiện bất khả kháng của Lực lượng) .

 1. Năng lực giới hạn của người đại diện

Bạn đồng ý với Giấy ủy quyền có giới hạn sau đây (Sức mạnh của luật sư trực tiếp) để mua, lưu trữ, mua lại vé số và phân phối tiền thưởng. Bạn đồng ý chỉ định đại diện của Công ty là luật sư thực tế của bạn (Đại lý cấp trên) theo các điều khoản và điều kiện sau:

Đại lý được ủy quyền hành động cho bạn theo giấy ủy quyền này như được mô tả trong tài liệu này.

Đại lý có thể thay mặt bạn thực hiện và thực hiện quyền lực, thẩm quyền và quyền kiểm soát đối với vé xổ số hoặc vé giới hạn trong các quyền hạn được liệt kê sau:

Để mua bằng tiền bạn đã cung cấp và sở hữu, nhưng không sở hữu, một vé xổ số;

Để lưu trữ vé số trong một cơ sở lưu trữ thích hợp;

Để vận chuyển (các) vé Xổ số từ và đến bất kỳ điểm nào trong phạm vi Quyền hạn mua hàng, khi cần thiết phải chiếm hữu và kiểm soát để đưa chúng vào kho và đổi lấy tiền thưởng thay cho bạn; và

Để thu hút và sa thải các đại lý và nhân viên, liên quan đến các vấn đề được mô tả trong tài liệu này, theo các điều khoản như Công ty xác định.

Bạn đồng ý chỉ định Công ty là người đưa tin và đại diện được chỉ định của mình và ủy quyền cho Công ty thay mặt bạn mua và lưu trữ (các) vé số của bạn, thu thập bất kỳ tiền thưởng cá nhân hoặc Nhóm nào và đặt tiền thưởng cho Cá nhân hoặc Nhóm của bạn vào tài khoản người dùng.

Giấy ủy quyền này sẽ tồn tại bất cứ lúc nào bạn sử dụng Dịch vụ và trong bất kỳ khoảng thời gian dài nào để mua và đổi vé số và phân phối tiền thưởng, nếu có.

Các bên thứ ba có thể dựa vào các đại diện của Đại lý đối với tất cả các vấn đề liên quan đến quyền hạn được cấp cho Đại lý. Không người nào hành động phụ thuộc vào các đại diện của Đại lý hoặc cơ quan có thẩm quyền được cấp theo Giấy ủy quyền này sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn hoặc đối với tài sản của bạn khi cho phép Đại lý thực hiện bất kỳ quyền lực nào trước khi biết rằng Quyền lực của Luật sư đã được thu hồi hoặc chấm dứt bởi hoạt động của pháp luật hoặc cách khác.

Không có Đại lý nào được nêu tên hoặc thay thế trong Giấy ủy quyền này sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn về hành động hoặc từ chối hành động theo Giấy ủy quyền này. Bạn đồng ý bồi thường và giữ vô hại cho bất kỳ Đại lý nào được nêu tên hoặc thay thế trong Giấy ủy quyền này cho bất kỳ chi phí tòa án, bản án dân sự hoặc phí luật sư hợp lý phát sinh do việc thực thi các quyền được mô tả trong tài liệu này.

Công ty từ chối quyền sở hữu đối với bất kỳ (các) vé số nào được mô tả trong tài liệu này. Người dùng đã đăng ký đặt hàng giữ tất cả các quyền hợp pháp và quyền sở hữu vé số được đặt đúng, tuân theo các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này.

 1. Thông báo
 2. Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng, Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và bất kỳ Giấy ủy quyền hạn chế nào có thể tạo thành thỏa thuận duy nhất và toàn bộ giữa bạn và Công ty đối với Dịch vụ và thay thế mọi hiểu biết, thỏa thuận, đại diện và bảo đảm trước đây và đương thời bằng miệng, đối với Dịch vụ. Không có điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng, được thể hiện hoặc ngụ ý, sẽ được coi là trao bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào, cũng không bắt buộc bất kỳ bên nào theo đây, cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào ngoài các bên đó, trừ khi có quy định ngược lại.